WAAR

De Goede Doelen Week Bergeijk is in alle wijken van de gemeente Bergeijk.
Dat is in Bergeijk (’t Hof, ’t Loo en de Weebosch), Luyksgestel, Riethoven (en Walik) en Westerhoven.
Dit betekent dat er ongeveer 8500 bewoonde adressen bezocht gaan worden.

WAT

Goede Doelen Week Bergeijk is een samenwerkingsverband van bij het CBF aangesloten landelijk goede doelen. 17 Doelen hebben zich verenigd om met alle collectanten samen één keer per jaar een collecte te organiseren. Hierdoor is het mogelijk dat in alle straten gecollecteerd kan worden.

WAAROM

Ervaring van de laatste jaren was dat steeds meer doelen en fondsen het moeilijk vonden om voldoende collectanten bij elkaar te krijgen om een volwaardige collecte te kunnen organiseren. Daardoor kon het gebeuren dat er of helemaal niet gecollecteerd werd of slechts in een gedeelte van onze gemeente.
Door nu samen te werken hopen we de opbrengst van de gezamenlijke collecte op peil te houden of waar mogelijk te verhogen.
Voordeel voor de bewoners is dat ze op deze manier minder collectanten aan de deur krijgen. Verder kunnen ze in alle rust nadenken welke doelen ze willen ondersteunen met een gift.

DOEL

Zoals in de statuten is omschreven is het primaire doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning en voor wetenschappelijk onderzoek van uiteenlopende ziektes. Na aftrek van gemaakte kosten voor de collecte zal het volledige bedrag worden overgemaakt naar de 17 deelnemende doelen.
De opbrengsten zullen worden bekend gemaakt via lokale media, deze website en facebook.

 

Sponsoring

Het organiseren van een evenement zoals deze collecte brengt kosten met zich mee.
Daarbij kan je denken aan drukwerk, bankkosten, bouwen van een website, notariskosten, collectemateriaal, spandoeken en banners enz.
We proberen met sponsorgelden vanuit het bedrijfsleven deze kosten af te dekken.
Doel is om het volledige bedrag dat wordt opgehaald bij de collecte naar het goede doel te laten gaan.
Bedrijven die willen sponsoren kunnen zich melden waarna een factuur wordt gestuurd zodat het fiscaal gezien interessant is.
De naam of logo’s van de sponsoren kunnen worden afgebeeld op deze website eventueel met een link naar hun eigen website.
Wilt u als bedrijf ook sponsor worden van de Goede Doelen Week Bergeijk, dan kunt u zich aanmelden via info@gdwbergeijk.nl

Automatische incasso

Wanneer u een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven op de achterkant van het invulformulier en u bent het niet eens met de afschrijving, kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese incasso-opdracht tegen te houden.

Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, omdat u geen machtiging heeft afgegeven, kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren.
Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Heeft U een vraag aan Goede Doelen Week Bergeijk?

Vul het formulier in of stuur ons een e-mail. Wij nemen dan contact met u op.

Stuur ons een e-mail:
info@gdwbergeijk.nl