Een persoonlijke overweging….

Geven aan een goed doel is iets waar je over na moet denken en het is iets persoonlijks.
Welk doel spreekt jou aan ?
Is dat ingegeven door een maatschappelijke keuze of is het vanwege een persoonlijke ervaring?
Bijdragen aan goede doelen doe je in het belang van de medemens en wellicht in het belang van jezelf en je naasten.
En soms is er iets groots zoals een ramp voor nodig om ons massaal te laten geven.
Op zo’n moment gaan we nadenken over het leed van anderen en beseffen wat hun overkomt dat dat ook onszelf kan gebeuren……
Zo heeft iedereen zijn eigen overwegingen om te doneren aan het goede doel.

De Stichting Goede Doelen Week gemeente Bergeijk. 

In het voorjaar van 2022 hebben enkele coördinatoren van collectes in de vier kerkdorpen van de gemeente Bergeijk het idee opgevat om een Goede Doelen Week te gaan organiseren.
Er werden de nodige contacten gelegd met de organisatoren van de diverse collectes in Bergeijk, Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven. Velen herkenden zich in de problemen die bij de diverse doelen zich voordeden. Ze reageerden bijna allemaal enthousiast op de nieuwe manier van collecteren; een enkele organisatie kiest ervoor om zelf te blijven collecteren.
Aan de Goede Doelen Week kunnen enkel landelijke organisaties meedoen die het CBF-keurmerk hebben.
Deze staan allen onder toezicht van de Toezichthouder Goede Doelen.
Plaatselijke collectes voor lokale verenigingen vallen hier niet onder en kunnen derhalve niet worden opgenomen in de Goede Doelen Week.

Doel van de stichting.

 De stichting die op 7 november 2022 is opgericht, stelt zich ten doel:

 • Het collectief organiseren van alle landelijk opererende collectes in de gemeente Bergeijk in één week van het jaar waarbij de stichting alle gecollecteerde middelen beschikbaar zal stellen aan fondsen en stichtingen waarvoor zij de collecte verzorgt onder aftrek van de noodzakelijke kosten
 • De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.

Dit houdt concreet in dat er één keer per jaar gecollecteerd zal worden ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning en voor wetenschappelijk onderzoek van uiteenlopende ziektes. We willen zo meer maatschappelijke bewustwording creëren en de betrokkenheid van de inwoners van onze dorpen vergroten, zodat we de aangesloten doelen financieel kunnen blijven ondersteunen.

Het bestuur van de Stichting.

 • Rian Sengers, voorzitter
 • Henk Vrenken, penningmeester
 • Monique de Keijzer, secretaris
 • Kitty Claes
 • Gerrie Dekkers
 • Annika Heus
 • Carolien van der Maat
 • Gerda Peeters
 • Wies Sengers
 • Ans van der Weerden
 • Susan Jansen


Vrijwilligers
 

Stichting Goede Doelen Week gemeente Bergeijk draait uitsluitend op vrijwilligers.
Ook het bestuur en commissieleden zetten zich vrijwillig in en ontvangen op geen enkele wijze een financiële vergoeding.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Heeft U een vraag aan Goede Doelen Week Bergeijk?

Vul het formulier in of stuur ons een e-mail. Wij nemen dan contact met u op.

Stuur ons een e-mail:
info@gdwbergeijk.nl