Fantastisch resultaat 1e Goede Doelen Week gemeente Bergeijk

Zoals we kort na de collecteweek al konden meedelen dat de eerste collecte nieuwe stijl een groot succes was, kunnen we nu, nadat de balans is opgemaakt, een verheugend nieuws laten horen. Door de nieuwe opzet waarbij 16 landelijk goede doelen werden gebundeld in één collecte konden de inwoners van Bergeijk, Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven zelf aangeven aan welk goed doel ze een donatie wilden doen. Hierbij hadden ze de mogelijkheid om naast contant geld ook via een automatische incasso een bijdrage te geven. Ook werd er de mogelijkheid geboden om met een QR-code te doneren. Door deze grote flexibiliteit werd het voor de donateurs en inwoners alleen maar makkelijker gemaakt. Ons doel was om minimaal net zoveel op te halen als er het laatste jaar door de afzonderlijke collectes gezamenlijk werd opgehaald wat toen ongeveer € 38.000 was. Deze eerste keer zijn we daar ruimschoots overheen gegaan. Zo werden de volgende bedragen in de 4 kernen opgehaald: Dit totaal werd nog aangevuld door enkele sponsoren en door de mooie donaties van een aantal bedrijven. Hierdoor konden we de volgende bedragen overmaken aan de goede doelen: Wij willen onze grote dank uitspreken naar alle donateurs in de gemeente Bergeijk die

LEES MEER »

GRANDIOOS SUCCES GOEDE DOELEN WEEK

GRANDIOOS SUCCES GOEDE DOELEN WEEK We hadden dit een jaar geleden niet durven dromen toen we de eerste gesprekken voerden om een nieuwe manier van collecteren te introduceren in de gemeente Bergeijk. We hadden berekend wat de laatste collectes van de doelen die zich nu hadden aangesloten, hadden opgebracht. Ons doel was om dit bedrag ook nu binnen te halen. We beseften dat er bedenkingen waren zoals het steeds duurder wordende leven, energiekosten die maar bleven stijgen, maar ook twee grote nationale inzamelingen voor Oekraïne en Turkije. Waren de inwoners nog wel genegen om ook het goede doel te ondersteunen? En dan werd er ook nog eens gevraagd om wat er eerst gespreid werd gegeven nu in één keer te doneren.   Nog niet exact bekend Het was dan ook spannend toen de eerste bussen werden geopend en er een beetje duidelijkheid kwam over wat de inwoners over hadden voor de 16 goede doelen. Ook nieuw was de manier van betalen: contant geld, eenmalige incasso of via de QR-code. Er werd veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheden via de bank. Het geeft voor de penningmeester nog veel werk om dit alles in goede banen te leiden en ook de verdeling

LEES MEER »

Collecteren nieuwe stijl….

Collecteren nieuwe stijl…. Er zijn de afgelopen maanden veel contacten gelegd met de organisatoren van de diverse collectes in Groot Bergeijk. Dus dat betekent naast Bergeijk ook Luyksgestel, Westerhoven en Riethoven. Veel van deze Goede Doelen liepen vaak tegen dezelfde problemen aan en reageerden enthousiast toen zij informatie kregen hoe zo’n Goede Doelen Week eigenlijk werkt. Dit betekent niet dat er helemaal geen collectes meer gelopen zullen worden. Enkele doelen hebben aangegeven nog zelf te willen blijven collecteren. Aan de Goede Doelen Week kunnen alleen maar landelijk geregistreerde doelen meedoen. Plaatselijke collectes voor lokale verenigingen kunnen niet worden opgenomen in de Goede Doelen Week. Eén keer per jaar worden er door de collectanten formulieren/machtigingen rondgebracht waarop u zelf kunt aangeven wat u wilt bijdragen aan het door u gekozen goede doel(en). Het totaalbedrag zal worden afgeschreven van uw rekeningnummer. Op het formulier zal eventueel ook een QR-code worden geplaatst. Uiteraard blijft het ook mogelijk om contant geld in de envelop te doen. In plaats van 20 keer naar de voordeur te lopen met uw portemonnee vult u nu één totaalbedrag in wat u over hebt voor de verschillende doelen. U geeft zelf de verdeling tussen de doelen aan op het

LEES MEER »

Andere manier van collecteren in Gemeente Bergeijk

Andere manier van collecteren in Gemeente Bergeijk Steunt U het Goede Doel?? Regelmatig zult u dorpsgenoten aan de deur krijgen voor een bijdrage aan de collecte voor het goede doel waarvoor zij aan het collecteren zijn. Bijdragen aan goede doelen doe je in het belang van je medemensen en wellicht in het belang van jezelf. Het geeft je een warm en voldaan gevoel om een bijdrage te kunnen leveren aan de onderzoeken en de goede zaak van de fondsen waarvoor gecollecteerd wordt. Vaak zijn het buurtgenoten die enkele uurtjes opofferen voor het goede doel. Hier zit hem nu net het probleem. Het blijkt steeds moeilijker te worden om voldoende collectanten te vinden en te behouden die vrijwillig bij u langskomen voor een kleine bijdrage. Het wordt voor alle doelen steeds meer een uitdaging om voldoende vrijwilligers te mobiliseren om alle straten van een kern te bewerken. Een tweede probleem is dat veel mensen geen contant geld meer in de portemonnee hebben omdat we tegenwoordig vaak met de plastic bankpas betalen. Er zijn al landelijke goede doelen die alleen nog met een collectebord met daarop een QR-code langs de deur gaan. Niet iedereen vindt dit een prettige manier om een donatie

LEES MEER »

Voorbereidingen collecte Goede Doelen Week Bergeijk in volle gang!

Voorbereidingen collecte Goede Doelen Week Bergeijk in volle gang! In de week van maandag 10 april t/m zaterdag 15 april a.s. zal de collecte van de Goede Doelen Week in de gemeente Bergeijk plaatsvinden. Dit heeft betrekking op de dorpen Bergeijk, Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in volle gang gezet. De Goede Doelen Week Bergeijk is een bundeling van zestien bekende landelijke fondsen, die hebben besloten om één gezamenlijke collecte te organiseren. Daarmee kunnen we alle collectanten die tot nu toe voor de afzonderlijke goede doelen collecteerden, samenvoegen. Op deze manier kunnen we in alle straten collecteren zodat alle doelen en fondsen onder de aandacht worden gebracht. De Stichting GDW Bergeijk ziet het als een uitdaging om deze nieuwe manier van collecteren op te zetten en het ook te laten slagen voor de goede doelen. Met behulp van vele enthousiaste collectanten en inwoners van de gemeente Bergeijk gaat dit zeker goed komen!

LEES MEER »

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Heeft U een vraag aan Goede Doelen Week Bergeijk?

Vul het formulier in of stuur ons een e-mail. Wij nemen dan contact met u op.

Stuur ons een e-mail:
info@gdwbergeijk.nl